1399/9/30 يكشنبه ساعت12:57
برگزاری اولین جلسه شورای عالی عشایر و توسعه روستایی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از برگزاری اولین جلسه شورای عالی عشایر و توسعه روستایی در روز دوشنبه به ریاست دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهورخبر داد و گفت: این شورای عالی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی راهبردی و نطارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی و عشایری کشور را بر عهده خواهد داشت. 
محمد امید گفت: بر اساس پیگیری‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد مصوبه یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی اداری به منظور هماهنگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و رسیدگی به امور روستایی و عشایری در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، شورای عالی عشایر و توسعه روستایی در فروردین ماه امسال تأسیس شد و پس از بررسی ها و اقدامات کارشناسی درخصوص دستورالعمل اجرایی و تعیین کارگروههای مربوطه، اولین جلسه شورای عالی برگزار خواهد گردید.
امید یادآور شد: شورای عالی عشایر و توسعه روستایی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی راهبردی و نطارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی و عشایری کشور را بر عهده داشته و تقویت اقتصاد این مناطق و یکپارچه‌سازی ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، خیرین و موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد از رویکردهای اساسی این شورا است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: با عنایت به مصوبه شورای عالی اداری، کلیه مصوبات شورای عالی عشایر و توسعه روستایی پس از ابلاغ رییس شورا، لازم‌الاجرا بوده و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این مصوبات است.


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir