اخبار
معاونت توسعه روستایی

دشتستان 2.jpg

دشتستان.jpg
1399/7/8 سه شنبه دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی جلسه دکتر امید، معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با دکتر رضایی ، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه مورخ 7/7/99 در محل معاونت توسعه روستایی برگزار گردید.
در این دیدار دکتر رضایی ضمن ارائه گزارش درخصوص مشکلات روستاهای شهرستان دشتستان در زمینه های زیر ساختی و اقتصادی، همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست حمهوری را در خصوص مساعدت جهت حل این مشکلات خواستار شد.
دکتر محمد امید نیز با تاکید بر ظرفیت های گرانبهای استان بوشهر و  شهرستان دشتستان دستورات لازم را درخصوص مساعدت مبنی بر مرتفع نمودن مشکلات توسعه روستاهای این شهرستان ابلاغ نمودند.
همچنین در این جلسه طرفین درخصوص طرح های اشتغال در شهرستان دشتستان همچون شهرک خرما و سایت پرورش میگو به کفتکو پرداختند و مقرر گردید در راستای عملیاتی نمودن این طرح ها جلساتی با حضور مسئولین ذیربط در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برگزار گردد.