سه شنبه 20 خرداد 1393
ورود به پنل مدیریت در 2 مرحله انجام می شود:

مرحله 1: اول در صفحه روی گزینه ی مشخص شده کلیک کنید
مرحله 2: سپس user و pass خود را وارد کنید

 


 
مرحله اول
 
مرحله دوم


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir