اخبار


1399/10/24 چهارشنبه ساعت08:44
احداث شهرک صنعتی در الموت غربی روی میز معاونت توسعه روستایی
معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از پیگیری احداث شهرک صنعتی در الموت غربی در صورت انجام مطالعات طرح خبر داد.


رزمجو معاون سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی در حاشیه افتتاح طرح هادی رجایی دشت الموت غربی گفت: با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم تکلیف شده که ۹۷ ناحیه صنعتی ایجاد شود به همین منظور موضوع احداث شهرک صنعتی در الموت غربی در صورت انجام مطالعات طرح پیگیری می شود .

رزمجو افزود: احداث شهرک صنعتی در الموت غربی باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در این منطقه خواهد شد .

با حضور آقای رزمجو طرح هادی دهستان رجایی دشت با ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار، افتتاح شد.

نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir